Weststream ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom 3 dagar. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. För att en transportskada skall gå igenom behöver du fotografera och anmäla en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet eller transportören och därefter kontaktar Weststream´s kundtjänst. Kom ihåg att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.