Montera din Weststream gummibåt

Så snabbt och enkelt

Weststream är konstruerade för att vara enkla att montera och demontera. Inga hårda och komplicerade durkar. Det tar ca 8-15 minuter (beroende på modell) att pumpa upp dem med den manuella pumpen och ca 5-8 minuter med den elektriska pumpen.

Öppna väskan med tuberna och se till att det inte finns några vassa föremål där du tänker rulla ut båten. Rulla ut båten och ta fram alla tillbehör som durk, toft och åror.

 • Se till att luftventilernas ”pistong” är i utfällt läge
 • Tryck i tuberna, 3,6psi/0,25bar
 • Börja att fylla de bakre tuberna till 75%, sedan de främre. Fyll sedan bakre till fullt tryck.
 • Fäst toften
 • Lägg i durken så att den ligger mot akterspegeln, (kan vara enklare att vika den på mitten längs med) och pumpa till 9,8psi/0,68bar
 • Fäst årorna, dra ej åt nylonmuttrarna för hårt
 • Montera ev. motor
 • Kontrollera nödvändig säkerhetsutrustning, lokala stadgar och väder innan sjösättning.

Ladda ner användarmanual här

Så enkel att demontera

Ta upp båten ur vattnet, se till att det inte finns vassa föremål där du placerar båten. Ta ur alla lösa tillbehör och ev. motor.

 • Börja med att ta loss årorna
 • Öppna sedan durkens luftventil, ”pistongen” ska tryckas ned och vridas så den fastnar i nedfällt läge
 • Du kan nu även öppna ventilerna i tuberna
 • Tag bort toften
 • Ta ur durken, torka av vatten och ev smuts. Rulla/vik den
 • Lägg durk, åror, pump och toft i väskan
 • Torka av tuberna från vatten och smuts
 • Ställ dig bakom båtens akterspegel och lyft tuberna in över centrum på båten
 • Vik in bakändan på tuberna bakom akterspegeln
 • Tryck akterspegeln framåt och rulla den framåt
 • Viktigt att behålla bredden av akterspegeln
 • Placera ”paketet” i väskan

Montera sjösättninghjul

Weststream sjösättningshjul är konstruerade för att vara enkla att montera. Det tar ca 15 minuter.

Fästena ska monteras överst i den yttersta av självlänsarna på varje sida. (har du ett annat fabrikat av gummibåt ska du montera fästet så att hjulen går fritt i underkant samt att de kan monteras upp o ner när de inte används)

 • Verkyg som behövs: Borrmaskin, metallborr, lednyckel eller skiftnyckel och skruvmelsel
 • Montera båda fästena överst i de yttersta självlänsarna, med de medföljande skruvarna och kupolmuttern ska vara på insidan av akterspegeln
 • När de två första skruvarna sitter på plats och fästena sitter rakt, borra i de övre hålen av fästet för att kunna montera den andra skruven
 • Montera skruven med kupolmuttern på insidan av akterspegeln
 • Kontrollera att skruvarna sitter ordentligt
 • Våra sjösättningshjul har en längd som gör det möjligt att ha dem monterade även vid användning av motorn, de monteras då upp o ner med hjulen utåt