• Kontrollera regelbundet trycket i tuberna, rätt tryck är viktigt för att egenskaperna i vattnet skall vara de bästa. Ett för lågt tryck gör gummibåten långsam och trög i vattnet
  • Kontrollera övertrycksventilerna. Använd aldrig övertrycksventilerna som ett tecken på att du pumpat till rätt tryck, det kommer att slita ut dem och de tappar sin funktion
  • Överdra aldrig nylonmuttrarna till årorna, eftersom det kan skada gängorna
  • Håll rent mellan durk och tub, samt skölj med vatten för att få bort sand och smuts
  • Rengöring av båten görs lämpligast med såpvatten, en mjuk borste och trasa, skölj ordentligt
  • Använd aldrig högtryckstvätt då det kan skada väven