Weststream är konstruerade för att vara enkla att montera och demontera. Inga hårda och komplicerade durkar. Det tar ca 8-15 minuter (beroende på storlek) att pumpa upp dem med den manuella pumpen och ca 5-8 minuter med den elektriska pumpen.
  • Börja pumpa tuberna till 0,25bar/3,6psi  (pumpa upp bakre tuberna ca 75% sedan främre, avsluta med bakre tuberna.
  • Skjut i Aluminiumsätet under tiden
  • Montera årorna
  • Lägg i durken och pumpa till 0,68bar/9,8psi
  • Montera ev. motor
  • Kontrollera nödvändig säkerhetsutrustning, lokala stadgar och väder innan sjösättning.